نقد مقاله اقتصاد و علم اقتصاد از دائره المعارف قرآن لایدن
50 بازدید
محل نشر: مجله قرآن پژوهی خاورشناسان / شماره شش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/3/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی