شکاف طبقاتی در سایه جهاد اقتصادی رنگ می بازد
59 بازدید
محل نشر: خبرگزاری فارس
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی