شگردهای دین ستیزی از نگاه قرآن
49 بازدید
ناشر: نشر یاقوت
نقش: نویسنده
شابک: 964-7682-19-0
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در این کتاب برخی شگردهای مخالفان دین را که برای مقابله با ان به کار می بندند با استناد به ایات قران کریم به اجمال توضیح داده است .موضوعاتی که در کتاب به ان اشاره شده عبارت اند از :شبهه افکنی نسبت به حقانیت رهبری قداست شکنی نسبت به رهبری حق تعرض به تشکیلات رهبری استفاده ابزاری از مقدسات و سوژه های مذهبی شریعت سازی انحراف در برابر دین حق اشاعه فساد و فحشا و اختلاف افکنی و تفرقه انگیزی .